Toyota Wigo phiên bản thuần điện chính thức ra mắt nhưng mang tên Daihatsu Ayla EV