Những chiếc xe đời “tống” long lanh như đời mới khi qua tay thợ Việt