Những nhược điểm chính của Toyota Raize 2022 mà người dùng cần biết trước khi “xuống tiền”