Sau 8 tháng năm 2022, người Việt ưa chuộng xe gầm cao Nhật Bản hay Hàn Quốc?