Lô sedan cỡ C – Beijing U5 Plus vừa về Việt Nam tăng giá bán lên 508 triệu đồng